Boekingen:
Kalendar

Privacy beleid camping Njivice

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatst bijgewerkt op 22.05.2018.

HOTELS NJIVICE d.o.o. respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. In dit document willen wij u uitleggen hoe wij de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de tijd dat u onze internetpagina's gebruikt en tijdens uw verblijf bij ons, met wie wij de persoonsgegevens delen en waarom, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij gebruiken en op welke manier wij deze beschermen. Het Privacybeleid Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op alle bedrijven en restaurants van het bedrijf HOTELS NJIVICE d.o.o.

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het primaire doel van het verzamelen van persoonsgegevens van onze gasten is het leveren en verbeteren van onze diensten en voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
- Verbeteren van de functionaliteit van onze website www.njiviceresort.comwww.kampnjivice.com en www.marberavillas.com
- Reserveren van accommodatie of communicatie met klanten voor reacties over hun interesses voor onze diensten (via onze website, e-mail of telefoon)
- De uitvoering van een contractuele relatie met een gast voor de duur van zijn verblijf
- Aankoop van bijkomende diensten
- Betaling van diensten
- Het beheren van interne records over gasten als gevolg van onze legitieme belangen in het verbeteren van ons aanbod, relatie met klanten van onze diensten en service en verkoopresultaten
- Communicatie met onze klanten ook na hun verblijf (informatie over speciale aanbiedingen, promotie van diensten...)
- Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Horeca en ondersteunende regelgeving, de Toeristische Dienstverleningswet, de Boekhoudwet, de Wet bescherming werk en de Wet bescherming monetaire instellingen.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Tijdens uw bezoek aan onze website, bij het boeken van uw accommodatie en verblijf in onze faciliteiten of de samenwerking met HOTELS NJIVICE d.o.o. voor de hierboven genoemde doeleinden, zullen wij in staat zijn om informatie te verzamelen waarmee u direct of indirect kunt identificeren. De persoonsgegevens die we verzamelen omvatten:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum, adres en nationaliteit
- Uw contactgegevens
- Uw kredietkaartnummers
- Het nummer en type van uw persoonlijke documenten
- Mededelingen die u ons heeft opgegeven (bijvoorbeeld allergieën waar we aandacht aan moeten besteden tijdens uw verblijf)
- De spraakopname van uw gesprek met de agent van ons callcenter
- De video-opname van het videobewakingssysteem op de faciliteiten
- Uw IP-adres tijdens uw bezoek aan onze website.

INFORMATIE GEBRUIKT VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Wij verkopen, verhuren of ter beschikking stellen uw e-mailadres en andere informatie niet aan derden zonder uw toestemming, omdat dit in strijd is met ons privacybeleid. HOTELS NJIVICE d.o.o. houdt zich strikt aan het "no spam" beleid. We vragen uw specifieke toestemming om gecontacteerd te worden over onze speciale aanbiedingen. Bovendien kunt u, indien u onze kennisgevingen niet wenst te ontvangen, te allen tijde uw toestemming intrekken door op de link in de promotionele e-mail te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

EMAIL BERICHTEN

Als u via het formulier contact met ons wilt opnemen of ons een e-mail met persoonlijke informatie wilt sturen waarmee u kunt worden geïdentificeerd, gebruiken wij deze informatie uitsluitend om aan uw verzoeken te voldoen.

ENQUÊTES EN VRAGENLIJSTEN

Op onze website voeren we af en toe enquêtes en vragenlijsten uit. Informatie die we op deze manier verzamelen gebruiken we uitsluitend voor het doel van het bedrijf HOTELS NJIVICE d.o.o. Als we op onze site een steekproef publiceren van sommige antwoorden uit de enquêtes, zal een dergelijke publicatie geen persoonlijke informatie bevatten.

PROMOTIONELE PRIJSSPELLEN

Bij de organisatie van een prijzenspel publiceert het bedrijf HOTELS NJIVICE d.o.o. onder meer informatie en details hierover op zijn webpagina's. Voor wedstrijden en prijsspelletjes die elektronisch toegankelijk zijn, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van hetzelfde (in contact komen met de winnaar en gelijk). Wij delen geen persoonlijke informatie die tijdens de organisatie van prijsspelen wordt verzameld met iemand buiten het bedrijf HOTELS NJIVICE d.o.o., behalve met leveranciers die ons helpen bij de organisatie van de wedstrijden en die een wettelijke verplichting hebben om de vertrouwelijkheid van alle informatie te bewaren. Na afloop van het prijzenspel verwijderen we de ingezonden informatie uit onze database als u hier schriftelijk om vraagt.

COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIEËN

Wij maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten functioneren en om de site verder te kunnen verbeteren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookie-instellingen kunnen worden gecontroleerd en aangepast in uw webbrowser, en het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld volgens uw keuze. Als u cookies uitschakelt, kunt u nog steeds op onze site surfen, maar sommige functies zijn voor u niet beschikbaar.
Een cookie is informatie die op uw computer wordt opgeslagen door een website die u bezoekt. Cookies slaan gewoonlijk uw instellingen op voor een webpagina, zoals de taal of het adres van uw voorkeur. Later, wanneer u dezelfde webpagina weer opent, stuurt de browser de cookies terug die bij die pagina horen. Hierdoor kan de pagina informatie weergeven op maat van uw behoeften.
Er zijn verschillende soorten cookies: eerstepartijencookies, tijdelijke cookies (Sessiecookies), permanente cookies (Persistente cookies) en cookies van derden.
First-party cookies komen van een website die u bekijkt en kunnen zowel permanent als tijdelijk zijn. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen websites gegevens opslaan die u de volgende keer dat u die website bezoekt weer zult gebruiken (bijvoorbeeld taalkeuze). Tijdelijke cookies of sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. Permanente of permanente cookies blijven op uw computer nadat u uw internetbrowser hebt gesloten. Hierdoor kan een website informatie opslaan, zoals inlognaam en wachtwoord, zodat u niet telkens hoeft in te loggen wanneer u een bepaalde site bezoekt. Blijvende cookies blijven op uw computer totdat u ze als gebruiker uitschakelt/verwijdert of totdat uw browser ze verwijdert (de periode die is gedefinieerd in de instellingen van de browser).
Cookies van derden komen uit advertenties van andere websites (zoals pop-ups of andere advertenties) op de webpagina die u bekijkt. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen websites het gebruik van internet voor marketingdoeleinden volgen.
HOTELS NJIVICE d.o.o. gebruikt cookies op haar website. We gebruiken first-party cookies (tijdelijke en permanente) en cookies van derden.
Wij gebruiken cookies om de pagina's te optimaliseren op het gebied van systeemprestaties, gebruiksgemak en nuttige informatie over onze diensten. Met cookies verzamelen en bewaren wij automatisch de gegevens in de logbestanden op uw computer. De verzamelde gegevens bevatten informatie over uw IP-adres, browsertype en taalinstellingen, het besturingssysteem, de naam van de ISP (Internet Service Provider) en een datum/tijd.
Gegevens van individuele gebruikers worden niet aan ons verstrekt, maar de informatie die wij verwerken is anoniem en statistische gegevens samen met demografische gegevens over onze gebruikers als geheel. Wij gebruiken deze informatie voor de analyse van trends en marketingbehoeften en het effectieve beheer van de website, omdat het ons helpt om meer te weten te komen over het gedrag van onze gebruikers op onze site, het succes van een aantal van onze marketing evenementen en de primaire belangen van onze website bezoekers.

OPSLAAN EN VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die u kan identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Op het einde van die tijd, die voor bepaalde verwerking is geregeld door lokale wetten die ons bindt voor een langere periode van de bewaring van de gegevens, zullen de gegevens worden verwijderd of onbeschikbaar gemaakt voor verdere verwerking.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

In geval van bepaalde gegevensverwerkingen kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens worden overgedragen of aan derden worden verstrekt. In geen geval verkopen, verhuren of in eigendom geven wij uw gegevens aan onbevoegde derden. De overdracht van gegevens of de toegang tot gegevens vindt om de volgende redenen plaats:
- Wanneer wij uw toestemming voor een dergelijke overdracht hebben ontvangen
- Wanneer bedrijven of dienstverleners die HOTELS NJIVICE d.o.o. gebruiken voor bepaalde verwerkingsdoeleinden, toegang krijgen tot de gegevens op een manier die geregeld wordt door de contractuele relatie met HOTELS NJIVICE d.o.o.
- Om te voldoen aan onze zakelijke en wettelijke verplichtingen
In het geval van de noodzaak van gegevensoverdracht, om een van de bovenstaande redenen, proberen we de gegevens die worden doorgegeven tot een noodzakelijk minimum te beperken. Derden aan wie wij uw gegevens doorgeven, verbinden zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

HET RECHT OP TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS, CORRECTIE OF VERWIJDERING

U kunt te allen tijde informatie opvragen over uw persoonsgegevens die HOTELS NJIVICE d.o.o. verwerkt, samen met de bron van de gegevens, de ontvangers van de gegevens, het doel van de opslag en de entiteiten waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven. Bovendien hebt u het recht om uw gegevens bij te werken, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
U kunt ons een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens sturen via de e-mail privacy@njiviceresort.hr of naar ons adres HOTELS NJIVICE d.o.o., Primorska cesta 30, 51512 Njivice, Kroatië, met uw contactgegevens en getiteld "verzoek om toegang tot persoonsgegevens". We kunnen geen toegang tot persoonsgegevens toestaan door middel van een telefoongesprek. Om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, vragen wij u om een aanvullend bewijs van uw identiteit. Zonder de geldigheid van een identiteit vast te stellen, zal een verzoek om toegang tot persoonsgegevens niet kunnen worden ingewilligd.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De chauffeur van HOTELS NJIVICE adviseert ouders en verzorgers om kinderen te leren omgaan met persoonsgegevens op het internet en de voorzichtigheid die nodig is bij het gebruik van het internet. Onze internetpagina's, die kinderen kunnen aantrekken en mogelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 14 jaar kunnen verzamelen, zijn gemaakt om de rechten van kinderen en hun privacy zo volledig mogelijk te beschermen. In overeenstemming met die intentie en inspanning HOTELS NJIVICE d.o.o.:
• Verzamelt GEEN informatie, gebruikt deze niet en onthult deze NIET, behalve in het geval van promotionele spelletjes op internet, om kinderen via internet te bereiken. Dergelijke informatie, om contact op te nemen via het internet, wordt zonder toestemming van de ouders alleen gebruikt om onmiddellijk te reageren op het verzoek van het kind en zal niet worden gebruikt voor andere bedoelingen;
• We verzamelen GEEN persoonsgegevens voor contact buiten het internet, behalve voor het uitreiken van prijzen, en zelfs dan alleen met toestemming van de ouders
• Wij verstrekken GEEN persoonlijke informatie aan derden zonder voorafgaande toestemming van de ouder
• We staan NIET toe dat kinderen, zonder toestemming van een ouder, in het openbaar persoonlijke informatie of andere naar ons verzonden materialen publiceren of anderszins distribueren, zodat ze gecontacteerd kunnen worden, noch moedigen we kinderen aan, om deel te nemen aan de wedstrijd of andere activiteiten, om meer informatie te geven dan nodig is om deel te nemen aan een bepaalde activiteit.
• In gevallen waarin kinderen jonger dan 14 jaar mogen deelnemen aan prijsspellen, verzoeken wij het kind om eerst toestemming te vragen om deel te nemen van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers en om het e-mailadres van hun ouder of vertegenwoordiger in te voeren.
• Als een kind jonger dan 14 jaar een prijs wint, worden de ouders of voogden hiervan per e-mail, telefoon of schriftelijk op de hoogte gesteld.
• De persoonsgegevens van het kind en de ouders worden op verzoek van de ouders uit onze database verwijderd.
• Als ouder of voogd hebt u altijd het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens over uw kind die we hebben ontvangen op een van onze pagina's en kunt u verzoeken om verwijdering van de gegevens (als de gegevens nog steeds bestaan in onze database) en / of ons te verbieden van de toekomstige verzameling en het gebruik van informatie over uw kind. Als u een ouder bent en dit recht wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op.
• Daarnaast garandeert HOTELS NJIVICE d.o.o. de bescherming van persoonsgegevens van kinderen geregeld door bijzondere wetten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

HOTELS NJIVICE d.o.o. evalueert en verbetert voortdurend technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures. Wij garanderen de gebruikers van het boekingssysteem het hoogste niveau van gegevensbescherming. Bij online betaling met creditcard wordt de invoer en overdracht van persoonsgegevens en gegevens van het creditcardnummer s beschermd door het SSL-protocol (standaard 128/256 bit, SSL en 2048 bit, CSR-codering), dat zorgt voor een door RapidSSL afgegeven SSL-certificaat. Autorisatie en betaling van creditcards wordt gedaan met behulp van het WSpay™-systeem voor autorisatie en betaling van kaarten in real-time. Uw persoonsgegevens die in onze systemen worden verwerkt, worden alleen toegankelijk gemaakt door geautoriseerde medewerkers in overeenstemming met de behoeften van bedrijfsprocessen die een bepaalde behandeling vereisen en in sommige gevallen door derden, die zich hebben verplicht om uw informatie te beschermen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Al onze medewerkers zijn voorgelicht over de wijze van verwerking van persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften.
Facebook Google+ Email Addthis
Top van de pagina

Garantie voor de laagste online prijzen!

Wij garanderen de meest gunstige online prijzen voor alle reserveringen die worden gemaakt via de internet pagina van Hotel Njivice.
Indien u dezelfde aanbieding vindt tegen een betere prijs op een andere website, neem dan onmiddellijk contact op met onze verkoopafdeling. Wij vragen u te controleren of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• U heeft tijdig contact met ons opgenomen en de andere aanbieding op de website van de derde partij is nog steeds geldig en wij zijn in staat deze te controleren.
• De andere aanbieding heeft betrekking op de zelfde reserveringsvoorwaarden (accommodatie pakket, type accommodatie, datum van in- en uitchecken en dergelijke).
Mochten wij de andere aanbiedingsprijs niet kunnen dekken omdat niet werd voldaan aan één van de bovenstaande voorwaarden, behoudt u uw huidige reservering – met inbegrip van de regels voor het annuleren van de reservering.

De garantie van de meest gunstige prijs werd NIET toegepast indien:
• u de reservering maakt met speciale prijzen voor leden en/of frequente gebruikers, of voor loyaliteitspunten.
• er is een puntenprogramma of speciale promotie-evenement bestaat dat werd uitgevoerd door de eigenaar van de accommodatie.
• u neemt geen contact met ons op vóór u gaat inchecken in de accommodatie.