Rezervacija

Uvjeti prodaje Kampa Njivice

OPĆI UVJETI PRODAJE TVRTKE HOTELI NJIVICE D.O.O.


Načini plaćanja


Navedene cijene u važećem cjeniku su informativne te tvrtka Hoteli Njivice d.o.o. zadržava pravo promjene. Cijene izražene u Eurima su informativne.
Kako bi gosti izbjegli gužvu pri plaćanju računa na dan odlaska, preporučamo podmirenje troškova boravka dan ranije ili tijekom samog boravka.
Uplatu akontacije moguće je izvršiti uplatom na račun ili online plaćanjem kreditnom karticom.
Plaćanja na recepciji moguće je izvršiti kreditnim karticama i/ili u gotovini i to isključivo u Kunama.

Unos i prijenos osobnih podataka

Kod online plaćanja kreditnim karticama unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom (standard 128/256 bit SSL i 2048 bit CSR enkripcija), kojeg osigurava SSL certifikat izdan od RapidSSL. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Ukoliko za plaćanje koristite kreditnu karticu inozemnog izdavatelja, cijena izražena u kunama konvertirat će se u lokalnu valutu u kojoj inozemni izdavatelj izdaje račun za troškove koji terete kreditnu karticu. Navedena konverzija će biti izvršena primjenom tečaja koji je ugovoren između inozemnog izdavatelja i korisnika kreditne kartice te stoga postoji mogućnost odstupanja iznosa za koji će biti terećena vaša kartica od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

Postupak u slučaju reklamacije

Reklamacije se zaprimaju pismeno na recepciji ili putem maila info@njiviceresort.hr. Tvrtka Hoteli Njivice d.o.o. obvezuje se da će na iste odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

POTVRDA REZERVACIJE UKLJUČUJE PRIHVAĆANJE OVIH OPĆIH UVJETA OD STRANE GOSTA

Opći uvjeti prodaje za kamp

Rezervacija

Rezervacije vršimo za parcele i mobilne kućice. Upit za rezervaciju može se poslati putem on-line upitnika, e-maila ili faksa i to minimalno 7 dana prije planiranog dolaska. Na osnovu postavljenog upita gostu će se odgovoriti u najkraćem mogućem roku.
Za rezervaciju parcele ili mobilne kućice potrebno je izvršiti uplatu akontacjie (30% od ukupne cijene) do datuma naznačenog u ponudi. Uplatu akontacije je moguće izvršiti putem putem bankovnog transfera. Rezervacija se smatra potvrđenom nakon uplate akontacije, a ista će biti potvrđena putem e-maila. Ako akontacija nije uplaćena u naznačenom roku, rezervacija se smatra nevažećom.
Kod plaćanja putem bankovnog transfera kamp Njivice ne odgovara za bankovne naknade.

Izmjena i otkaz rezervacije

Izmjena datuma dolaska ili odlaska moguća je isključivo pismenim putem (e-mail, faks) i važeća je ukoliko je pismeno potvrđena od strane kampa.
Otkaz rezervacije moguće je izvršiti putem e-maila i to minimalno 31 dan prije dolaska, te se samo u tom slučaju vraća iznos uplaćene akontacije umanjene za bankovne troškove. U slučaju nepravovremenog otkaza, tj. nedolaska gosta uplaćena akontacija se zadržava.
Rezervacija vrijedi do 22.00 h na dan dolaska. Nakon toga zadržavamo pravo ponovne prodaje mobilne kućice odnosno parcele.

Dolazak – odlazak

Parcele
Dolazak: od 12.00 h do 23.00 h
Odlazak: do 12.00 h
Dolazak i odlazak na parcelama moguć je svaki dan tijekom čitave sezone.
Kasniji dolazak: rezervirana parcela gosta čeka do 22.00 h istoga dana. Nakon toga zadržavamo pravo ponovne prodaje parcele.
Kasniji odlazak: za zadržavanje na parceli nakon 12.00 h zaračunava se još jedan dan boravka.
Mobilne kućice
Dolazak: od 17.00 h do 22.00 h
Odlazak: do 10.00 h
Sukladno važećem cjeniku rezervacija mobilne kućice vrši se u određenim terminima isključivo minimalno 7 dana
Dolazak i odlazak u mobilnim kućicama moguć je isključivo subotom.
Kasniji dolazak: rezervirana mobilna kućica gosta čeka do 22.00 h istoga dana. Nakon toga zadržavamo pravo ponovne prodaje mobilne kućice.
Kasniji odlazak: za boravak iza 10.00 h zaračunava se još jedan dan boravka.

Raniji odlazak

Rezervirana parcela ili mobilna kućica plaća se za sve dane rezervacije. Za mobilne kućice dnevna cijena najma, a za parcele cijena nenastanjene parcele.
Facebook Google+ Email Addthis
vrh stranice